• products-cl1s11

LNG-anlegg

  • LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen  Machine

    LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen Machine

    Assosiert petroleumsgass (APG), eller assosiert gass, er en form for naturgass som finnes med avleiringer av petroleum, enten oppløst i oljen eller som et fritt "gasslokk" over oljen i reservoaret. Gassen kan brukes på en rekke måter etter prosessering: selges og inngår i distribusjonsnettene for naturgass, brukt til kraftproduksjon på stedet med motorer eller turbiner, injisert for sekundær utvinning og brukt i forbedret oljeutvinning, omgjort fra gass til væsker som produserer syntetisk drivstoff, eller brukes som råstoff for petrokjemisk industri.